• Prof. Dr. Ayşegül ATAMAN (Moderatör)
  • Doç. Dr. Marilena Z. LEANA-TAŞÇILAR (Panelist) “Özel Yetenekli Öğrencilerin Öğretmen Özellikleri”,
  • Dr. Öğr. Üyesi Ayça KONİK (Panelist) “Özel Yetenekli Çocukların Ailelerinin Eğitiminin Önemi”
  • Dr. Öğr. Üyesi Esra KANLI DENİZCİ (Panelist) “Tanılama ve Eğitimde Yaratıcılığın Rolü”