ÖZDER

ÖZDER KİMDİR?

Özel Eğitimciler Derneği (ÖZDER) “Özel Eğitim Bölümünden mezun bir grup özel eğitim öğretmeni tarafından 2004 yılında Karşıyaka İzmir’de kurulmuş bir meslek örgütü ve sivil toplum kuruluşudur.

Derneğin genel merkezi İzmir’dir.

Eskişehir, Ankara, İstanbul, Antalya, Tokat, Bursa, Diyarbakır, Bingöl, Denizli, Kocaeli, Manisa, Gaziantep’te olmak üzere 12 şubesi bulunmaktadır.

Son dönem Genel Başkanı Sultan TAŞTAN’dır.

ÖZDER’İN AMAÇLARI

 • Özel Eğitim Öğretmenliği mesleğinin tanımını ve meslek etiğini oluşturmak,
 • Meslek etiğinin yaygınlaştırılması ve kurumlar arası iş birliğini sağlamak için çalışmalarda bulunmak,
 • Alanda çalışan Özel Eğitim Öğretmenlerinin profesyonel gelişimleri için gereksinimleri doğrultusunda eğitimler düzenlemek,
 • “Ulusal Özel Eğitim Kongreleri” ve “Ulusal Özel Eğitim Öğrenci Kongrelerini paydaş olarak Özel Eğitim Bölümleri ile iş birliği içinde düzenlemek,
 • Özel eğitim alanında çalışan öğretim elemanları ile Özel Eğitim Öğretmenlerini aynı platformlarda buluşturarak kuram ve uygulama arasındaki boşluğu gidermek,
 • Özel eğitim alanındaki çalışmalara yön vermek amacıyla alanda hizmet sunan kamu, kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerle iş birliği ve eş güdüm içinde çalışmalar yürütmek,
 • Özel eğitim alanıyla ve özel gereksinimli bireylerle ilgili konularda ulusal politikaların geliştirilmesi konusunda görüş bildirmek,
 • Özel eğitim alanındaki en son gelişmeleri takip etmek ve üyelerine aktarmak,
 • Özel eğitimi alanının tanıtımı ve geliştirilmesi için çalışmalar planlamak ve düzenlemek,
 • Toplumu özel eğitim ve özel gereksinimli bireyler konusunda bilgilendirmek ve bilinçlendirmek üzere çalışmalar yürütmek,
 • Mesleğin üyelerinin haklarını korumak ve savunmak için çalışmalar yapmak.

ÖZDER NELER YAPTI NELER YAPIYOR?

ÖZDER Ulusal ve Uluslararası Kongrelerin resmi paydaşıdır.

Paydaş olarak Özel Eğitim Bölümleriyle iş birliği içerisinde “Ulusal Özel Eğitim Kongrelerinin” ve “Ulusal Özel Eğitim Öğrenci Kongrelerinin” gerçekleşmesinde aktif rol almaktadır. 

Özel Eğitim alanındaki sorunlar ve çözüm öneri ile ilgili çalıştaylar yapıp bunları raporlayıp Milli Eğitim Bakanlığına, Özel Eğitim Ve Rehberlik Hizmetleri Müdürlüğüne, Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Müdürlüğü ‘ne, Türkiye Büyük Millet Meclisinde tüm partilere raporları iletmiştir.

Alan savunuculuğu adına hukuki mücadele vermektedir, kazandığı mahkemeler olduğu gibi hala devam etmekte olan davalar mevcuttur.

Özel gereksinimli bireyler ile ilgili farklı STK’larla sürekli iletişim ve iş birliği içindedir.

Alanda çalışan öğretmenler, Özel Eğitim Bölümü öğrencileri ve özel gereksinimli çocuk sahibi aileler için üniversitelerimizin çok değerli hocaları ile eğitimler düzenlemektedir. Pandemi sürecinde de hem ÖZDER Genel Merkez ve Özel Eğitim Bölümü Öğrencilerimizin ortak projesi olan Sanal Üniversite ile hem de şubeler bazında bu eğitimlere devam edilmiştir.