HAKKIMIZDA

İstanbul Aydın Üniversitesi Özel Eğitim Ana Bilim Dalı, Yüksek Öğretim Kurulunun eğitim fakültelerinde gerçekleştirdiği yeniden yapılandırmaya bağlı olarak 2016-2017 akademik yılında kurulmuştur. Ana bilim dalımızın amacı, üniversite ve bölümümüzün misyonu doğrultusunda, özel eğitim gereksinimi olan bireyler ve eğitimlerine yönelik evrensel düzeyde bilgi üretmek, yaymak ve kullanmaktır. Özel Eğitim Öğretmenliği Programın amacı ise erken çocukluk döneminden yetişkinlik dönemine kadar tüm yaş gruplarındaki özel gereksinimli bireylerin (işitme, görme, zihinsel yetersizlik, otizm spektrum bozukluğu, özel yetenek gibi) gelişimsel potansiyellerine ulaşmalarını destekleyen ve özel gereksinimi olan bireylere bireysel ya da grup eğitimi verebilecek, özel eğitim ve ilgili hizmetlerin planlanması, yürütülmesi ve izlenmesinde görev alabilecek özel eğitim öğretmenleri yetiştirmektir. İstanbul Aydın Üniversitesi, Özel Eğitim Bölümü özel gereksinimli bireylerin yaşam kalitelerini arttırmayı nihai hedef olarak belirlemiş bir bölümdür. Bu bağlamda üniversitemiz bu yıl özel eğitimde çok önemli bir kongreye ev sahipliği yapacak olmanın heyecanı ve gururu içerisindedir.

İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü ve Özel Eğitimciler Derneği (ÖZDER) iş birliği ile düzenlenen 11. Ulusal Özel Eğitim Öğrenci Kongresine sizi davet etmekten memnuniyet duymaktayız.  26-27-28 Kasım 2021 tarihleri arasında ONLINE olarak gerçekleştirilecek kongremize başta öğrenciler olmak üzere aileler, araştırmacılar, uzmanlar, öğretmenler ve özel eğitime gönül vermiş tüm paydaşlar davetlidir.

11.Ulusal Özel Eğitim Öğrenci Kongresi, özel eğitim alanına gönül vermiş insanların bir arada olmaları bilimsel ve iş birliği niteliğini arttırma fırsatı elde etmeleri açısından önem taşımaktadır. Ülkemizin dört bir yanındaki üniversitelerde eğitim veren uzmanlar ve eğitimini sürdürmekte olan özel eğitim öğrencilerinin özel eğitim alanında güncel olan konuları konuşma, tartışma ve öneriler sunma ayrıca tecrübeleri olan uzanmaların tecrübelerinden yararlanma, genç araştırmacıları motive etme ve alana kazandırma açısından da çok değerlidir. Son yıllarda özel eğitim ile ilgili yapılan araştırmaları ve alanda karşılaştığımız engelleri bilimsel bir bakış açısıyla değerlendirmek için Kongre Düzenleme Kurulu, 11. Ulusal Özel Eğitim Öğrenci Kongresinin temasını “Özel Eğitimde Öğretmen Yetiştirme” olarak belirlemiştir. Yine bu kongre kapsamında ele alınacak diğer konular; Özel Eğitimde Teknoloji Kullanımı, Özel Eğitimde Yasa ve Yönetmelikler, Bütünleştirmede Standartlar ve Uygulamalar, Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Hizmetlerinde Nitelik, Pandemi Sürecinin Özel Eğitimde Etkileri gibi özel eğitimle ilgili birçok farklı konuyu içermektedir. Siz değerli paydaşlarla kongre ana teması ile ilgili farklı bakış açıları ile birlikte özel eğitim alanına özgü diğer güncel konuları, değişimleri ve gelişmeleri paylaşmak için sabırsızlanıyoruz.

Deneyimlerinizi bizimle paylaşmanız özel eğitimde büyük bir önem taşıyan teori ve pratiği beraber ele almamızı sağlayacaktır. Bundan yola çıkarak bilimsel çalışmaları uygulama ortamlarına, evine, okuluna, kurumuna taşımak isteyen, özel eğitim alanının hem kuramsal hem de uygulama alanına araştırmalarıyla, deneyimleriyle ve sorularıyla katkı sağlayacak tüm kişi, kurum ve kuruluşları da kongremize davet ediyoruz.

Sizleri kongremizde ağırlamaktan onur duyarız.

Kongre Düzenleme Kurulu Adına:

Dr. Öğr. Üyesi Mine AKKAYNAK

Amaç

   Kongremizin ana temasının “Özel Eğitimde Öğretmen Yetiştirme” olması nedeniyle hem bu ana temaya yönelik hem de özel eğitimin diğer alanlarına yönelik birden fazla amaç içermektedir;

Örgün eğitim ortamında yer alan özel eğitim gereksinimi olan öğrencilerin eğitimsel ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılayabilecek öğretmenleri yetiştirmek, ailelere ve özel eğitime gereksinim duyan öğrencilere ışık tutmak,

Özel eğitim gereksinimi olan öğrencilerin eğitimlerinde gelişen teknolojiler ve yeni pedagojik yaklaşımları takip eden öğretmenler yetiştirmek, aileler ve öğretmenler arasında bilgi ve deneyim paylaşımını sağlamak,

Öğretmenliğe hazırlık sürecinde dikkat edilmesi gereken etik ilkeler ile meslek etiği ve uzman yeterliliği arasındaki ilişkiye yönelik ortak kavramlar üretmek,

Özel eğitim öğretmenlerinin yetiştirilmesinde bu alanda akademik çalışma yapabilmelerini sağlayacak temel bilgilerin yanında, bilimsel araştırma becerilerini de geliştirmelerini sağlayıcı bir eğitim olanağı sunmaktır.

Kapsam

Kongremiz disiplinler arası niteliktedir bunun için de özel eğitim alanında ve özel eğitimle ilgili olan bütün bilimsel sunulara ve katkılara açıktır.

Katılımcılar

Özel eğitim alanında bilimsel araştırmalar yapmış olan bütün öğrenciler başta olmak üzere, araştırmacıların, farklı disiplinlerden uzmanların, öğretmen, aile ve bu alana gönül veren tüm paydaşlar kongremize katılabilirler.