KONUŞMACILAR

Prof. Dr. Bülbin SUCUOĞLU - Bütünleştirmede Standart Olmalı mı?
Prof. Dr. Elif SAZAK -Özel Eğitimde Öğretmen Yetiştirme
Prof. Dr. Emine AHMETOĞLU - Arkadaş Edinme Programı Okul Öncesi Dönemde Sosyal Kabulün Desteklenmesi
Prof.Dr. Hatice BAKKALOĞLU - Bütünleştirmede Standartlar ve Uygulamalar
Prof.Dr. Macid Ayhan MELEKOĞLU - Özel Eğitimde Öğretmen Yetiştirme Sürecine Genel Bakış
Prof. Dr. Münevver CAN YAŞAR - Pandemi Sürecinde Özel Gereksinimli Çocuğu Olan Ailelerin Yaşadığı Sorunlar
Prof. Dr. Necdet KARASU - Öğretmen Yetiştirmede Ders Desenleme
Prof. Dr. Safiye Sunay YILDIRIM DOĞRU - Okul Öncesi Özel Eğitimde Uyarlamalar
Prof. Dr. Sezgin VURAN - Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Hizmetlerinde Nitelik
Doç. Dr. Marilena Z. LEANA TAŞÇILAR - Özel Yetenekli Öğrencilerin Öğretmen Özellikleri
Dr. Öğr. Üyesi Esra KANLI DENİZCİ - Tanılama ve Eğitimde Yaratıcılığın Rolü
Dr. Öğr. Üyesi Meral MELEKOĞLU - Okul Çaplı Olumlu Müdahaleler ve Destek Yaklaşımı
Dr. Öğr. Üyesi Sinan KALKAN - Problem Davranışların Önlenmesi
Arş. Gör. Burcu AKTAŞ - Dragmatik Dil Becerilerinin Değerlendirilmesinde Standartize Testler- PDT-2 'nin Tanıtımı
Av. Işıl BAĞATUR - Özel Eğitimde Yasa ve Yönetmelikler
Fzt. Selcen KANKUL - Serebral Palsi ile Mücadele
Birsen BAŞAR - Otizmli Bireylerin Deneyimleri
Bütünleştirmede Standart Uygulamalar
Okul Öncesinde Özel Eğitim
Özel Eğitimde Yasa ve Yönetmelikler
Özel Yeteneklilerin Eğitiminde Güncel Konular
Özel Eğitimde Öğretmen Yetiştirme
Pandemi Sürecinin Özel Eğitim Etkileri