Değerli Katılımcılarımız,

İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Öğretmenliği Programı ve Özel Eğitimciler Derneği (ÖZDER) iş birliği ile düzenlenen 26-28 Kasım 2021 tarihleri arasında online platformda gerçekleştirilecek olan 11. Ulusal Özel Eğitim Öğrenci Kongresinde sizleri aramızda görmekten büyük mutluluk duyacağız.

Eğitim sisteminin merkezinde yer alan öğrenci ve öğretmenler geleceğin sağlam temeller üzerine inşa edilmesinde oldukça önemli bir yere sahiptir. Özellikle öğretmenler, eğitim sisteminin en temel öğesini oluşturmakta ve öğretim programları doğrultusunda eğitim-öğretim sürecinin gerçekleştirilmesini sağlamaktadır. Günümüz öğretmenlerinden araştıran, sorgulayan, merak eden öğretmen rollerine sahip olması beklenmekte ve bu öğretmen rolleri ise eğitim sisteminin niteliğini doğrudan etkilemektedir. Bu sistemde yerini alan özel eğitim öğretmenleri de farklı yetenek ve yeterlik düzeyine sahip olan özel gereksinimli öğrencilere; bireysel farklılıkları, gelişimsel özellikleri ve eğitim ihtiyaçları doğrultusunda özel eğitim hizmeti sunulmasında büyük sorumluluğa sahiptir. Bu sorumluluk karşısında, özel eğitim öğretmenlerinin bilgi, beceri ve tutumların gelişmesine katkı sağlamak dolayısıyla özel gereksinimli bireylere sağlanan eğitim hizmetlerinin niteliğini artırmak için kongre düzenleme kurulu 11. Ulusal Özel Eğitim Öğrenci Kongresi’nin ana temasını “Özel Eğitimde Öğretmen Yetiştirme” olarak belirlemiştir.

Gerçekleştirilecek olan 11. Ulusal Özel Eğitim Öğrenci Kongresi’nin değişen öğretmen rolleri dolayısıyla araştıran, sorgulayan, merak eden özel eğitim öğretmenlerinin yetiştirilmesine, tüm özel eğitim paydaşlarını bir araya getirerek özel eğitim alanına katkı sağlamasını diliyor ve teşekkürlerimi sunuyorum.

                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                                                 Prof. Dr. Elif Yeşim ÜSTÜN

                                                                                                                                                                                                                                                   İstanbul Aydın Üniversitesi

                                                                                                                                                                                                                                                      Eğitim Fakültesi Dekanı